บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 169
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 168
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร 108
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 115
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 118
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 140
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 102
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 98
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 112
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 106
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 80
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 82
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 97
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 82
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 133
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 104
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 75
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 249
19 เขตปลอดอากร 183