บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1296
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 994
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 58762
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 943
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1249
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 1066
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1465
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 1031
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2045
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3597
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 1044
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2554
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1920
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1087
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1837
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1107
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1404
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1099
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3836
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 1085
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1156
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1860
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 864
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 968
25 Southern Economic Corridor (SEC) 913
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 965
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1409
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 914
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 851
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1957
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 910
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 3084
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1206
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 988
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 899
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 794
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2226
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1704
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 934
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1243
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 953
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 830
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 888
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1426
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1361
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 872
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1902
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 848
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 1067
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 799
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2791
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 892
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1534
54 ASEAN SINGLE WINDOW 952
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 822
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1214
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 890
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 1271
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1861
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1588