บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1340
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 1012
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 60262
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 966
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1271
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 1088
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1498
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 1056
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2086
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3695
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 1065
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2755
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1964
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1101
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1902
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1132
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1436
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1126
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3936
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 1104
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1181
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1908
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 882
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 989
25 Southern Economic Corridor (SEC) 928
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 981
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1436
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 936
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 871
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 2012
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 941
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 3153
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1222
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 1009
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 921
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 820
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2268
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1749
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 960
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1262
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 974
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 854
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 909
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1449
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1377
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 900
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1952
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 874
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 1087
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 819
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2866
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 913
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1571
54 ASEAN SINGLE WINDOW 969
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 847
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1245
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 915
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 1426
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1941
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1641