บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 41
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 25
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร 19
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 21
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 18
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 20
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 17
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 16
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 19
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 13
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 16
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 17
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 17
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 17
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 18
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 19
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 16
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 49
19 เขตปลอดอากร 43