บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 18
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 13
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร 9
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 10
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 10
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 9
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 10
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 10
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 11
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 8
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 7
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 10
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 8
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 9
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 10
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 10
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 9
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 26
19 เขตปลอดอากร 22