บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 71
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 56
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร 40
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 47
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 45
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 56
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 40
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 36
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 41
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 39
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 34
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 35
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 37
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 39
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 51
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 44
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 35
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 120
19 เขตปลอดอากร 85