บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 114
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 110
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร 71
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 77
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 76
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 100
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 72
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 66
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 72
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 75
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 58
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 61
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 62
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 64
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 91
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 70
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 59
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 189
19 เขตปลอดอากร 142