บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 2
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 2
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร -
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 2
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 1
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 2
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 2
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 3
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 2
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร -
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 1
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 1
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 1
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 3
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 1
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 1
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 2
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 6
19 เขตปลอดอากร 3