บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คู่มือพิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดระเบียบการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ กรมศุลกากร 1191
2 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดตรวจสอบชื่อผู้นำเข้า กรมศุลกากร 1086
3 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดการจัดเก็บเอกสาร กรมศุลกากร 1389
4 หลักการรวมเอกสาร Invoice กรมศุลกากร 1449
5 หลักการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ กรมศุลกากร 1015
6 หลักการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 1084
7 ใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับของได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 กรมศุลกากร 1049
8 ใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับของได้รับยกเว้นอากรตามพ.ร.บ ปิโตรเลียม กรมศุลกากร 751
9 การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 1295
10 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกผ่านเคาน์เตอร์บริการ กรมศุลกากร 764