บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 คำพิพากษาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 10779
52 การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 2271
53 การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 2255
54 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 596
55 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 4962
56 คำพิพากษาฎีกาการนำเงินตราต่างประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร 2488
57 ไม่มีสิทธิก็ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครอง นายปกครอง 1539
58 สัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 12222
59 ศาลปกครอง 508
60 คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1652