บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาของคดีปกครอง 398
32 คำสั่งศาลปกครอง คดีขาดอายุความ 1143
33 คำสั่งทางปกครอง 400
34 คดีพิพาทเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 460
35 คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 343
36 คดีพิพาทการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 352
37 คดีพิพาท การออกกฎกระทรวงไม่ให้มีผลย้อนหลัง 385
38 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 702
39 การฟ้องคดีปกครอง 1101
40 กระบวนพิจารณาแบบไต่สวน ศาลปกครอง 941