บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาของคดีปกครอง 366
32 คำสั่งศาลปกครอง คดีขาดอายุความ 1040
33 คำสั่งทางปกครอง 351
34 คดีพิพาทเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 411
35 คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 309
36 คดีพิพาทการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 312
37 คดีพิพาท การออกกฎกระทรวงไม่ให้มีผลย้อนหลัง 342
38 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 639
39 การฟ้องคดีปกครอง 978
40 กระบวนพิจารณาแบบไต่สวน ศาลปกครอง 810