บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ศาลปกครองและการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดร.ฤทัย หงส์สิริ 539
32 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาของคดีปกครอง 601
33 คำสั่งศาลปกครอง คดีขาดอายุความ 1616
34 คำสั่งทางปกครอง 566
35 คดีพิพาทเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 946
36 คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 525
37 คดีพิพาทการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 524
38 คดีพิพาท การออกกฎกระทรวงไม่ให้มีผลย้อนหลัง 569
39 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 948
40 การฟ้องคดีปกครอง 1572