บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาของคดีปกครอง 382
32 คำสั่งศาลปกครอง คดีขาดอายุความ 1095
33 คำสั่งทางปกครอง 371
34 คดีพิพาทเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 439
35 คดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 323
36 คดีพิพาทการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง 329
37 คดีพิพาท การออกกฎกระทรวงไม่ให้มีผลย้อนหลัง 365
38 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 669
39 การฟ้องคดีปกครอง 1054
40 กระบวนพิจารณาแบบไต่สวน ศาลปกครอง 882