บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ การร้องเรียน 144
2 พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 192
3 ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง 203
4 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 489
5 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการบริหารงานบุคคล 170
6 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 197
7 เขตอำนาจปัจจุบันของศาลปกครอง 163
8 ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง 145
9 การฟ้องคดีปกครอง 159
10 การดำเนินการสอบสวนทางวินัยล่าช้า 811