บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กฎหมายปกครอง

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการคลัง 284
2 ประกาศ การร้องเรียน 559
3 พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 550
4 ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง 560
5 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 1031
6 คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการบริหารงานบุคคล 517
7 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง 535
8 เขตอำนาจปัจจุบันของศาลปกครอง 503
9 ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง 480
10 การฟ้องคดีปกครอง 482