บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 995
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 825
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 48291
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 805
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1059
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 890
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 801
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 849
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1716
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3144
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 902
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1950
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1612
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 957
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1495
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 954
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1140
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 945
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3303
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 925
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1005
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1576
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 736
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 820
25 Southern Economic Corridor (SEC) 798
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 832
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1261
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 769
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 727
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1637
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 767
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2859
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1068
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 850
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 762
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 663
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1932
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1415
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 796
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1086
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 834
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 677
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 765
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1274
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1216
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 725
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1578
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 701
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 925
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 659
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2348
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 734
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1303
54 ASEAN SINGLE WINDOW 833
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 702
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1055
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 744
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 906
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1556
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1181