บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1084
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 889
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 52553
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 870
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1143
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 965
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1101
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 937
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1843
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3306
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 962
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2096
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1729
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1012
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1625
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1010
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1226
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1008
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3489
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 979
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1057
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1690
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 792
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 874
25 Southern Economic Corridor (SEC) 842
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 892
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1326
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 825
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 772
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1762
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 806
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2929
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1132
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 899
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 825
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 714
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2044
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1520
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 852
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1155
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 875
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 730
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 814
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1323
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1273
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 775
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1701
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 759
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 979
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 721
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2442
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 790
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1373
54 ASEAN SINGLE WINDOW 872
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 749
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1110
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 785
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 971
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1649
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1344