บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 936
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 778
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 47310
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 775
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1009
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 840
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 725
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 811
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1646
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3067
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 866
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1883
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1555
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 927
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1431
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 921
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1104
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 912
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3201
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 891
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 974
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1510
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 711
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 790
25 Southern Economic Corridor (SEC) 771
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 798
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1227
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 740
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 703
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1574
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 742
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2828
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1040
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 824
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 737
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 635
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1882
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1361
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 769
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1056
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 815
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 650
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 735
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1247
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1184
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 697
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1521
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 664
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 894
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 623
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2316
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 702
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1267
54 ASEAN SINGLE WINDOW 807
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 674
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1032
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 722
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 879
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1496
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1092