บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1243
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 962
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 57520
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 917
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1213
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 1028
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1424
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 997
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1978
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3512
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 1015
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2378
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1853
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1060
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1762
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1073
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1326
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1067
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3730
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 1031
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1123
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1800
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 840
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 935
25 Southern Economic Corridor (SEC) 888
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 940
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1380
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 882
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 821
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1888
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 874
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 3028
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1179
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 955
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 873
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 764
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2167
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1645
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 902
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1213
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 921
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 783
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 864
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1389
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1332
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 846
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1835
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 816
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 1036
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 773
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2704
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 856
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1481
54 ASEAN SINGLE WINDOW 926
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 797
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1174
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 853
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 1156
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1785
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1495