บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1142
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 926
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 56038
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 898
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1180
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 997
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1391
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 968
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1923
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3425
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 993
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2266
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1791
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1038
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1685
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1051
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1285
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1041
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3612
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 1009
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1092
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1754
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 821
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 901
25 Southern Economic Corridor (SEC) 872
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 917
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1353
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 856
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 794
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1818
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 844
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2975
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1155
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 927
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 846
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 743
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2114
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1572
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 878
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1190
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 898
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 763
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 844
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1357
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1302
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 806
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1765
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 785
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 1009
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 751
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2550
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 828
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1436
54 ASEAN SINGLE WINDOW 904
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 775
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1148
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 816
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 1093
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1700
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1440