บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 740
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 573
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 42877
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 589
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 832
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 657
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 533
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 589
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1266
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 2517
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 690
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1463
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1231
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 732
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1073
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 690
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 891
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 740
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 2633
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 692
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 770
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1154
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 500
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 581
25 Southern Economic Corridor (SEC) 636
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 645
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 990
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 601
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 537
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1221
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 580
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2442
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 857
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 655
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 589
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 474
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1522
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1033
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 608
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 833
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 632
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 503
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 558
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1063
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 963
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 513
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1198
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 450
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 671
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 478
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2155
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 520
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1051
54 ASEAN SINGLE WINDOW 631
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 492
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 859
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 585
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 694
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1127
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 777