บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1109
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 906
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 53526
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 882
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1157
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 977
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1265
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 945
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1868
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3358
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 973
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2135
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1746
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1021
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1644
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1032
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1248
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1022
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3521
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 989
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1070
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1708
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 798
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 881
25 Southern Economic Corridor (SEC) 853
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 900
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1337
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 841
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 779
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1784
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 820
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2941
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1137
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 907
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 833
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 722
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2072
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1537
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 861
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1171
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 881
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 741
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 829
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1336
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1284
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 783
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1720
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 770
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 990
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 734
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2464
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 804
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1396
54 ASEAN SINGLE WINDOW 880
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 760
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1125
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 794
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 991
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1666
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1367