บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 884
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 731
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 46130
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 730
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 971
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 797
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 671
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 754
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1559
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 2961
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 814
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1789
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1489
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 883
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1346
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 862
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1054
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 859
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3076
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 848
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 930
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1425
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 663
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 737
25 Southern Economic Corridor (SEC) 732
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 757
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1172
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 702
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 672
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1481
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 704
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2778
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 994
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 780
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 705
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 596
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1802
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1283
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 729
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1016
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 784
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 610
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 690
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1206
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1129
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 655
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1449
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 607
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 843
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 581
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2273
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 660
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1227
54 ASEAN SINGLE WINDOW 772
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 629
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 997
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 688
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 837
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1429
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1009