บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 774
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 615
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 44173
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 620
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 858
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 685
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 556
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 624
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1335
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 2633
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 722
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1540
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1294
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 767
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1132
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 730
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 929
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 765
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 2744
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 728
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 807
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1211
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 537
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 616
25 Southern Economic Corridor (SEC) 654
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 666
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1031
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 622
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 570
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1275
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 606
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2504
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 891
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 684
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 612
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 503
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1584
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1092
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 633
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 876
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 665
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 521
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 583
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1094
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 995
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 549
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1263
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 483
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 710
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 497
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2176
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 547
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1094
54 ASEAN SINGLE WINDOW 657
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 518
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 888
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 608
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 726
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1200
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 827