บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1051
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 860
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 49737
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 844
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1112
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 931
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 960
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 910
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1787
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3235
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 937
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2035
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1680
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 991
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1565
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 987
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1188
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 978
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3420
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 956
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1034
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1634
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 767
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 851
25 Southern Economic Corridor (SEC) 823
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 864
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1294
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 805
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 752
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1701
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 791
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2897
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1106
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 877
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 803
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 690
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1985
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1470
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 827
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1118
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 858
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 707
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 793
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1301
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1250
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 752
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1649
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 731
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 957
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 695
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2391
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 766
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1339
54 ASEAN SINGLE WINDOW 855
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 728
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1086
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 766
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 943
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1603
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1284