บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1068
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 877
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 51451
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 857
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1125
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 953
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1047
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 926
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1816
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3270
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 951
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2057
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1704
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1001
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1592
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 998
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1206
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 992
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3454
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 967
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1045
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1660
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 781
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 862
25 Southern Economic Corridor (SEC) 832
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 876
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1311
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 815
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 763
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1730
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 798
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2913
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1119
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 888
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 813
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 704
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2016
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1494
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 839
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1132
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 866
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 720
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 802
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1312
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1262
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 764
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1675
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 746
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 967
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 708
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2408
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 778
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1353
54 ASEAN SINGLE WINDOW 863
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 739
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1094
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 774
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 958
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1624
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1316