บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 843
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 684
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 45718
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 685
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 932
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 753
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 627
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 704
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1477
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 2862
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 780
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1702
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1416
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 835
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1267
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 812
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1003
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 822
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 2960
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 805
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 885
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1353
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 619
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 694
25 Southern Economic Corridor (SEC) 700
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 724
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1123
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 670
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 634
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1407
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 664
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2718
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 954
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 741
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 669
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 557
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1715
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1212
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 691
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 970
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 742
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 577
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 646
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1164
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1081
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 614
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1381
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 562
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 797
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 550
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2233
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 622
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1180
54 ASEAN SINGLE WINDOW 729
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 592
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 959
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 659
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 800
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1349
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 933