บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1125
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 919
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 54551
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 891
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1171
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 990
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1385
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 962
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1898
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3394
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 989
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2182
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1770
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1032
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1667
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1044
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1271
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1035
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3561
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 1003
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1081
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1732
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 811
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 892
25 Southern Economic Corridor (SEC) 864
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 908
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1346
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 850
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 788
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1805
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 832
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2961
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1147
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 919
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 840
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 735
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2100
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1560
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 870
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1185
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 890
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 755
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 836
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1346
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1294
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 794
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1748
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 777
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 1001
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 744
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2510
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 817
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1420
54 ASEAN SINGLE WINDOW 895
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 767
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1138
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 807
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 1035
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1684
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1414