บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 802
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 641
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 45447
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 647
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 891
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 713
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 584
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 657
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 1394
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 2735
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 746
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1623
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1348
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 793
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1190
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 768
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 961
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 791
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 2845
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 762
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 838
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1279
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 574
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 649
25 Southern Economic Corridor (SEC) 673
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 689
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1073
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 640
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 601
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 1333
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 630
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2624
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 914
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 709
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 632
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 524
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 1640
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1141
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 660
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 915
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 701
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 540
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 609
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1128
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1032
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 577
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1312
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 516
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 753
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 520
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2197
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 577
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1130
54 ASEAN SINGLE WINDOW 686
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 551
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 919
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 630
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 758
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1265
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 884