บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดน

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 886
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 816
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 816
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 758
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 2174
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 1319
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 1097
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 795
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 806
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 959
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 4170
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 760
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 694
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 856
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 719
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 1122
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 671
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 9540
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 725
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 847