บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ

 

พม่าปูพรมเขต ศก.พิเศษรอบประเทศ เปิดช่องทางการค้าจีน-อินเดีย-บังกลาเทศ

ระหว่างที่โครงการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยยังไม่คืบหน้าทั้งที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย หรือเขตเศรษฐพิเศษแม่สอด จ.ตาก ที่ใช้เวลาหลายปีแล้วจนคนใน ท้องถิ่นขนานนามว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไวนิล เพราะมีแต่ป้ายไวนิลแขวนท้าแดดลมมาหลายปี "ประชาชาติธุรกิจ" มีรายงานสำรวจเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่า ที่เปิดไปแล้วอย่างน้อย 2 แห่ง

        เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตเศรษฐกิจชายแดนแห่งแรกของพม่า อยู่ที่เมืองมูเซ ชายแดนติดเขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่ยลี่ มณฑลหยุนหนานของจีน "เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมูเซ" (Muse 105th Mile Border Trade Zone) เปิดดำเนินการจริงจังปี 2549โดยมีจีนเป็นพี่เลี้ยงแข็งขันในฐานะที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ยาวนานเขตเศรษฐ กิจพิเศษแห่งแรกของจีนคือเสิ่นเจิ้นเปิดมาแล้วกว่า 26 ปี 

       เฉพาะชายแดนกับพม่า จีนมีเขตพัฒนา 4 เขตคือ เขตความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนรุ่ยลี่, เขตพัฒนาเศรษฐกิจ หว่านติง, เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเจียเก้า และเขตการค้าชายแดนเจียเก้า ติดพม่าที่เมืองมูเซ น้ำคำ และจิ่วกู ระยะต่อไปเชื่อว่าพม่าจะเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษประกบทุกเขตของจีนด้วย เพราะเป็น ช่องทางการค้าสำคัญของพม่า

       ตัวเลขทางการจีนระบุว่า พม่าส่งออกที่ มูเซประมาณ ปีละ 2.1 พันล้านเหรียญ สหรัฐ หรือประมาณ 6.9 หมื่นล้านบาท นำเข้า 760 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ขยายตัวปีละกว่า 20% คิดเป็นสัดส่วน 30% ของการค้าชายแดนพม่า-จีน ขณะที่จีนตั้งเป้าหมายจะขยายการค้าจุดนี้เป็น 2 แสนล้านบาท ภายใน 2 ปีข้างหน้า 

       เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมูเซ เป็นโครงการนำร่อง ไม่ได้โอฬาร หรือทันสมัยเหมือนเขตเศรษฐกิจพิเศษของมหาอำนาจอย่างจีน แต่ก็ทำได้มีประสิทธิ ภาพ เรียบง่าย การขนถ่ายหรือตรวจสอบสินค้า ทำในลานขนถ่ายกว้างขวางในพื้นที่ ร้อยกว่าไร่ อาคารขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่หลายอาคาร แยกเป็นอาคารขนถ่ายและตรวจสอบอาหารสด สินค้าปกติ สินค้าอันตราย เช่น เคมีภัณฑ์ และสินค้าผ่านแดนแยก ปัจจุบันมูเซกลายเป็นเมืองการค้าขนาดใหญ่ และมีการลงทุนอุตสาหกรรมแล้วกว่า 10 ราย

       สินค้าที่นำเข้าจากจีนส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร รถจักรยานยนต์ก็ผ่านช่องทางนี้ปีละหลายหมื่นคัน แต่อุปสรรคของมูเซคือเส้นทางขนส่งภายในยังต้องผ่านภูเขาสูง คดเคี้ยวลาดชัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาเดินทางเกือบ 20 ชั่วโมงถึงเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่ห่างออกไป 450 กิโลเมตร 

        นอกจากนั้นการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่มีตลอดเส้นทางทำให้การขนส่งใช้เวลาและต้นทุนมากขึ้น จุดตรวจสำคัญคือที่หลักไมล์ที่ 105 เมืองมูเซ, จุดน้ำพัดคา เมืองคุดไค และจุดเยปู เมืองเทงงี

         ขณะที่ "เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมียวดี" (Myawadi Border Trade Zone) ตรงข้าม อ.แม่สอดของไทย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งที่สองของพม่า อยู่ระหว่างก่อสร้าง มีพื้นที่รวมประมาณ 460 ไร่ เป็นสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า ส่วนตรวจสอบสินค้า และช่องทางพิธีการศุลกากรครบวงจร 180 ไร่ มีอาคารขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่หลายอาคาร ที่เหลือประมาณ 300ไร่ เป็นพื้นที่ที่เตรียมสร้างนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ แยกให้เอกชน 5 รายรับสัมปทาน 

          นายซาน หน่วยวิน ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าชายแดนเมียวดี ระบุว่าที่นี่จะเข้าสู่ระบบสากลได้ภายในปี 2552 หลังจากนั้นนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ก็จะเริ่มดำเนินการได้ 

        "เราจำลองแบบมาจากมูเซทั้งหมด แต่เล็กกว่า ปัจจุบันช่องการส่งออกด้านนี้มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มูเซมีมูลค่าเป็นหลักพันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาระบบการค้าชายแดนด้านนี้ เชื่อว่ามูล ค่าการค้าจะเพิ่มอีกหลายเท่าตัว" พร้อมๆ กับเมียวดี พม่ายังเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทะวิน ติดชายแดนบัง กลาเทศ อีกที่กำลังก่อสร้างคือเขตเศรษฐกิจชายแดนทามู ในรัฐสะแกงติดกับอินเดีย

        "เราชอบคิดว่าเขาไม่รู้เรื่อง ที่จริงเขาเข้าใจเพราะเขาอยู่ติดมหาอำนาจ พม่าเป็นสากลได้เร็วเพราะมีตัวอย่างให้เห็น แต่ไทยทั้งวางแผน ทั้งศึกษาเรื่องนี้มากว่า 20 ปี ใช้เงินในการศึกษาไปกว่าร้อยล้าน ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น" นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก สรุปทิ้งท้ายได้ตรงจุดที่สุด