บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลงทุนในลาว

การลงทุนในลาว

สปป.ลาวเน้นนักลงทุนไทยต้องเล็งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน เวียงจันทน์ศักยภาพสูง ที่ตั้งในเมืองหลวง พัฒนาครบครัน พร้อมรับการค้า-การลงทุนทุกสาขาอุตสาหกรรม ด้านทูตไทยในลาวชี้ ต้องมองยั่งยืนพร้อมเป็น สวิตเซอร์ลาวของอาเซียน นางบัวทา ทัดทิยะ หัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สปป.ลาว เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปป.ลาวเปิดประเทศ เพื่อการลงทุนจากต่างชาติเต็มที่ มุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อผลักดันการจ้างงานและเพิ่มรายได้ประชากรชาวลาว

นางบัวทากล่าวว่า นักลงทุนไทยผู้ต้องการมาลงทุนในลาวควรมองศักยภาพของเขตเศรษฐกิจเฉพาะเวียงจันทน์-โนนทองหรือเขตอุตสาหกรรมหลัก 21 ในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว ซึ่งพร้อมรับนักลงทุนต่างชาติและมีศักยภาพสูงสุด เนื่องจากตั้งอยู่ในเมืองหลวง โลจิสติกส์พร้อมสำหรับการขนส่ง-เดินทาง ใกล้ จ.หนองคายของไทย โดยสามารถเดินทางในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งยังเชื่อว่าศักยภาพของที่นี่สามารถรองรับได้ทุกสาขาอุตสาหกรรม แต่สาขาการลงทุนที่ไทยควรมองเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้-อาหาร-เกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ-ตัดเย็บ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และพลาสติกเขตอุตสาหกรรมหลัก 21 หรือ Vientiane Industrial & Trade Park : VITA Park เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐ กิจพิเศษ 5 แห่งที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้วจากรัฐบาล เขตอุตสาหกรรมหลัก 21 ห่างจากสนามกีฬาซีเกมส์ของลาวเพียง 2 กม. บนพื้นที่ 687 ไร่ ซึ่งพัฒนาโครง การโดยนักลงทุนชาวจีนไต้หวัน บริษัท Nam Wei มูลค่าโครงการ 43 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ตามแผนงานเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้สามารถรองรับโรงงานอุตสาหกรรมได้จำนวน 147 แห่ง โดยเหมาะที่ทำอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก พร้อมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบการกำจัดขยะในเขตอุตสาหกรรมนอก จากนี้จะพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ครบวงจรในแง่การอยู่อาศัยของพนักงานด้วย ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การค้าสิทธิพิเศษที่นักลงทุนจะได้รับในการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม 21 มีหลายประการ อาทิ สิทธิในการครอบครองยาวนาน 75 ปี และสามารถยื่นคำร้องขยายเวลาได้ เป็นเขตปลอดภาษีนำเข้าและส่งออก ปลอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่าง ชาติคิดอัตรา 5% อากรกำไร 0% เป็นระยะเวลา 10 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ) หลังจากนั้น อากรกำไรจะคิดเป็น 8% โดยคณะกรรมการบริหาร VITA Park มีระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารของนักลงทุนเพียง 5 วัน

ด้านนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานักลงทุนให้ความสนใจต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แต่ สปป.ลาวยังมีเขตเศรษฐกิจอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ โดยการเข้ามาลงทุนในลาวยุคเปิดประชา คมเศรษฐกิจอาเซียนต้องคำนึงถึงธรรมชาติของประเทศ ที่เหมาะสมจะลงทุนด้านเกษตรกรรม พลังงานสะอาด การท่องเที่ยวและบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนไม่มาก เนื่องจากลาวมีประชากรจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิ ภาค

นายวิทวัสเพิ่มเติมว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนพัฒนาฯแต่ละฉบับของประเทศ ซึ่งปีปัจจุบันอยู่ในฉบับที่ 7 ซึ่ง สปป.ลาวจะไม่เปิดประเทศแบบรีบร้อน พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเน้นความยั่งยืน โดยหากพิจารณาจากปัจจัยสภาพภูมิศาสตร์ จำนวนประชากรที่ไม่มาก การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เริ่มสนับสนุนด้านการแพทย์ และเป้าที่ลาวจะมุ่งสู่การเป็น แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” (ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ) ทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลให้ลาวเป็น สวิตเซอร์ลาวหรือเป็นประเทศที่เป็นฮับด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ และคงไว้ซึ่งสภาพภูมิประเทศที่สวยงามในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปอย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยควรเห็นศักยภาพของ สปป.ลาว เนื่องจากทั้งไทย-ลาวเป็นประเทศคู่ค้า และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเห็นได้จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวที่มีถึง 3 แห่ง และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย ก็กำลังจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีนี้