บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กวางโจว (Guangzhou)

 

กวางโจว (Guangzhou)

กวางโจว หรือ กวางเจา เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ และซัวเถา กวางโจวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี และเป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย นอกจากนั้นเมืองกว่างโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของฮ่อง กง และมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกวางโจวอีกด้วย

ประวัติศาสตร์ของกวางโจวมีความเป็นมายาวนาน ก่อนราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่า ฟานยวี๋ เมื่อถึงปี พ.ศ. 769 (ค.ศ. 226) จึงเริ่มเรียกว่า กว่างโจว ที่นี่มีแม่น้ำจูเจียง ไหลผ่านกลางเมือง จึงมีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่ง ตั้งแต่สมัย ราชวงศ์ฮั่น เป็นต้นมา มีเรือจากกว่างโจว เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ จนถึงราชวงศ์ถัง กว่างโจวได้กลายเป็น เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก มีการค้ากับต่างประเทศอย่างมั่งคั่งเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์จากทางภาคใต้ของ ประเทศจีน เช่น ผ้าไหม ใบชา เป็นต้น ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกจากที่นี่ เรือสินค้าของต่างชาติก็มาที่นี่เป็น จำนวนมากเช่นกัน

ปัจจุบันกว่างโจวมีบทบาทเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด กวางโจวจึงเป็นแหล่งศูนย์รวมของสินค้านาๆชนิดจากทั่วทุกเมืองในประเทศจีน แทบจะทุกบริเวณในกวางโจวเต็มไปด้วยตึกรามขนาดใหญ่เล็ก ที่เป็ศูนย์การค้า และตลาด สำหรับสินค้าปลีก-ส่ง ลองเปรียบเทียบขนาดของเมืองที่ใหญ่กว่ากรุงเทพประมาณ1.5เท่า และมีศูนย์การค้า ตลาดในแบบประตูน้ำ จตุจัตร สำเพ็ง และแพลตตินัมอยู่ทั่วทั้งเมือง (กรุงเทพมีขนาด 1,568.737ตร.กม. ขณะที่กวางโจวมีขนาด 3,718.80 ตร.กม.)

เพิ่มเติม

สำหรับการค้าชายแดนระหว่างไทยกับตอนใต้ของจีนสามารถใช้เส้นทางจากจังหวัดนครพนมผ่านเข้าลาวที่เมีองท่าแขกแขวงคำม่วนของลาวแล้วใช้เส้นทางหมายเลข 12 หรือเส้นทางหมายเลข8 แต่เป็นเส้นทางผ่านเขาสูงซึ่งมีความสูงชันกว่า เมื่อผ่านเข้าเวียตนามแล้ว ต้องไปทางเหนือผ่านชายแดนทางเหนือของเวียตนามเข้าตอนใต้ของจีนต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้อีกเส้นทางหนึ่งจากจังหวัดมุกดาหารผ่านเข้าลาวที่เมีองสะวันนะเขตของลาวแล้วใช้เส้นทางหมายเลข 9แต่เป็นการผ่านเข้าเวียตนามตอนใต้ จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังตอนใต้ของจีนแต่มีระยะทางไกลกว่าเส้นทางแรก แต่อย่างไรก็ตามการค้าด้านนี้มีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการส่งออกสินค้าประเภทพืชผลทางเกษตรไปจีนตอนใต้ที่รวดเร็วกว่าการขนส่งโดยเสันทางอื่น