บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กุญแจ

กุญแจ

ประเภทพิกัด

8301 “กุญแจสายยูและกุญแจอื่น (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำ ด้วยโลหะสามัญ”

กุญแจตามประเภทพิกัดนี้ ต้องเป็นชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า หากของอื่นที่ทำหน้าที่ Lock เช่นเดียวกันแต่มิได้ออกแบบให้ไขออกโดยลูกกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า ไม่อาจถือเป็นกุญแจตามประเภทพิกัด 8301

ลักษณะสินค้า
ลูกบิดประตูห้องน้ำ  มีตัวกดล๊อคอยู่ภายในห้องน้ำ ไม่ต้องใช้กุญแจในการเปิด ของทำจากโลหะสามัญเคลือบทองเหลือง

ผลพิจารณาให้จัดเข้า 8302.41 ฐานะเป็นอุปกรณ์สำหรับยึดติดตั้งที่เหมาะสำหรับใช้กับอาคาร

ที่มา         สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดฯประจำเดือนมกราคม 2550 ลำดับ 28