บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สำรวจเส้นทาง R 12

 

สำรวจเส้นทาง R 12

 

สาเหตุที่ต้องมีการสำรวจเส้นทางดังกล่าว ทางสถานเทูตฯ ให้เหตุผลว่า เนื่อง จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 เชื่อมจ.นครพนมกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ที่เปิดใช้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ปี 2554 มีความสำคัญในการเชื่อมโยง การคมนาคมขนส่งทางบกไทย-ลาว-เวียดนาม ตามแนวเส้นทาง R12 และต่อเนื่องไปถึงจีนตอนใต้ โดยจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงประเทศไทย มณฑลกว่างสีของจีนที่สั้นที่สุดอีกด้วยคือ 831 กิโลเมตร(กม.)อีกทั้งสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชียสาย AH15 ซึ่งเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย (อุดรธานี นครพนม สกลนคร) กับถนนหมายเลข 12 ของลาวที่แขวงคำม่วน ต่อไปยัง จ.ห่าติ๋งห์ และเมืองวิงห์ในจ.เห งะอาน รวมระยะทาง 331 กม.ซึ่งปัจจุบันเป็นเส้นทางหลักที่ถูกใช้สำหรับการขนส่ง สินค้าจากไทยเข้าสู่ลาว เวียดนามตอนเหนือ และจีนตอนใต้ การเปิดสะพานข้าม แม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ดังกล่าวจึงยิ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางนี้มากขึ้นต่อไป

 

นอกจากนี้ จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย แขวงคำม่วน  จ.ห่าติ๋งห์และเหงะอานของเวียดนาม เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยเฉพาะมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และวัฒนธรรม ระหว่างไทย-เวียดนาม จึงควรมีการใช้ประโยชน์จากถนนสายดังกล่าวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น GMS และ ACMECS


ด้วยเหตุนี้สถานทูตฯ จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจของไทยและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพของสะพานและเส้นทางดังกล่าวในการส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างไทย-เวียดนาม รวมทั้งส่งเสริมความรู้จักคุ้นเคยและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน เยาวชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ของไทยและเวียดนามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากสะพานและถนนได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย


 สรุปปัญหาสะพานมิตรภาพฯแห่งที่3


        ทั้งหมดนี้เราๆ ท่านๆ ก็คงจะเห็นคล้อยตามเหตุผลที่ว่านี้ แต่ในสภาพความเป็นจริง  การใช้สะพานและเส้นทางสายที่ว่ายังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามที่3 ประเทศตั้งเป้าไว้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ซึ่งบรรดาผู้แทนหน่วยราชการและภาคเอกชนของจ.นครพนมได้นำเสนอต่อท่านทูตอนุสนธิ์ ในช่วงที่ทีมงานของสถานทูตไทยฯมาถึงจ.นครพนม และมีการประชุมร่วมกันระหว่างทางจ.นครพนม และภาคเอกชน โดยได้มีการเสนอปัญหาต่างๆมากมายอาทิ เวลาเปิด-ปิดสะพานตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ขณะที่ด่านอื่นสะพานมิตรภาพ1และ2 ปิดถึง 4 ทุ่ม


  อีกทั้งระหว่างเส้นทางยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเองยังไม่คุ้นชินกับเส้นทางนี้ ซึ่งบางช่วงต้องผ่านภูเขาสูงทั้งที่เวียด นามและลาว  ที่สำคัญยังต้องมีการเปลี่ยนถ่ายหัวรถลากสินค้าเมื่อข้ามจากไทยไปยังลาวก่อนจะถึงเวียดนาม ทำให้ต้องค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่สำคัญรถโดยสารสาธารณะของเอกชนไทยยังไม่สามารถวิ่งมาที่ประเทศลาวได้เพราะติดขัดกฎระเบียบของประเทศไทยเอง ในขณะที่ฝั่งลาวไม่มีกฎหมายห้าม

 

 สำหรับเส้นทาง หมายเลข12 จากแขวงคำม่วนมายังไทย  ถือเป็นถนนที่อยู่ในสภาพดีระดับหนึ่ง ส่วนด่านจาลอของจ.ห่าติ๋งมีมูลค่า นำเข้าสินค้าด่านนี้ถึง 125 ล้านดอลล่าร์ต่อปี สินค้าที่นำเข้ามาเป็นสินค้าจากประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพวกน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื้อสัตว์ สำหรับสินค้าส่งออกเป็นพวกเหล็ก อลูมิเนียมท่อ และปูน

 

  รองผู้ว่าฯห่าติ๋งห์แจกแจงว่า ปัจจุบันพยายามจะยกระดับการลงทุน ให้มากขึ้นเบื้องต้นได้ออกใบอนุญาตลงทุนไปแล้ว 150 บริษัท มูลค่าลงทุน 12ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในแผนนี้จะมีโครงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน(ถ่านหิน)  4แห่ง โครงการถลุงเหล็กท่าเรือ เบื้องต้นใช้เงินลงทุน 8900ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีโครงการ พัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ