บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เรื่องอื่นๆ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 465
2 เขตการค้าเสรี 432
3 การค้าระหว่างประเทศ 485
4 การค้าชายแดน 427
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 476
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 533
7 เขตการค้าเสรี FTA 459
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 453
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 427
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 463
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 417
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 369
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 2957
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 452
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 815
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 453
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 561
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 465
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 548
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 714