บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เรื่องอื่นๆ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 595
2 เขตการค้าเสรี 552
3 การค้าระหว่างประเทศ 641
4 การค้าชายแดน 564
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 653
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 672
7 เขตการค้าเสรี FTA 591
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 563
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 534
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 643
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 556
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 504
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3375
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 603
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 984
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 587
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 721
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 611
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 681
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 869