บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เรื่องอื่นๆ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 507
2 เขตการค้าเสรี 470
3 การค้าระหว่างประเทศ 528
4 การค้าชายแดน 469
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 520
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 572
7 เขตการค้าเสรี FTA 501
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 486
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 463
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 513
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 459
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 405
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 3069
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 486
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 879
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 491
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 603
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 505
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 587
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 764