บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดน

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 589
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 554
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 559
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 519
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1585
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 872
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 819
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 584
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 565
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 677
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3694
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 532
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 491
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 585
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 479
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 866
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 491
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 2343
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 477
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 637