บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดน

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร 636
2 เส้นทางในประเทศลาว Louangprabang.net 601
3 สำรวจเส้นทาง R 12 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง 608
4 ทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมทางหลวง 558
5 การค้าชายแดน หาญศักดิ์ วัลลศิริ 1685
6 ระบบภาษีนำเข้า-ส่งออกของเวียตนาม สคร.นครโฮจิมินห์ 937
7 มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าของประเทศพม่า 860
8 การส่งหรือนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 618
9 สภาพข้อเท็จจริง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 599
10 มาตรการ กฎระเบียบและภาษีของกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศ 728
11 ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศพม่า KSME Care 3767
12 กฎหมายการลงทุนของพม่าฉบับใหม่ ชนิด ศุทธยาลัย 572
13 ข้อมูลประเทศลาว ชนิด ศุทธยาลัย 528
14 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกตามแนวชายแดน 651
15 ประกาศกรมศุลกากร การเก็บอากรปากระวางตามแนวชายแดน. 519
16 การนำรถผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ชนิด ศุทธยาลัย 914
17 หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 523
18 การทำพาสปอร์ตรถ N Thailand Travel 2914
19 เมืองเจี่ยเก้าจากเมืองนอกชายแดนไปสู่เขตการค้าชายแดน ประชาชาติธุรกิจ 515
20 เปิดเส้นทาง สิงคโปร์ บุกไทย Positioning Magazine 676