บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การควบคุมทางศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 118
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 315
3 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 505
4 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 905
5 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 1267
6 กรณีตรวจพบความผิด 1210
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1112
8 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1054
9 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1541
10 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1401
11 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1602
12 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1235
13 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1051
14 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2921
15 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1151
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1915
17 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2344
18 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 934
19 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1349
20 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 1105