บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การควบคุมทางศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 58
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 216
3 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 630
4 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 767
5 กรณีตรวจพบความผิด 854
6 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 720
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 747
8 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1226
9 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1214
10 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1398
11 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1073
12 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 919
13 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2625
14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1012
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1595
16 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2020
17 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 785
18 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1140
19 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 886
20 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 736