บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การควบคุมทางศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 123
2 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 283
3 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 698
4 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 858
5 กรณีตรวจพบความผิด 933
6 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 802
7 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 827
8 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 1316
9 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1272
10 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1459
11 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1120
12 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 963
13 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2710
14 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1054
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1705
16 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2126
17 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 832
18 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1211
19 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 985
20 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 778