บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ราคาศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 15
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 87
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 177
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 236
5 ราคาศุลกากร 446
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 354
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 283
8 ดอกเบี้ย 272
9 ค่าวัสดุ 244
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 312
11 ค่าระวางบรรทุก 293
12 ค่านายหน้า 319
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 259
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 246
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 295
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 269
17 การกำหนดราคาศุลกากร 345
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 245
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 283
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1109