บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ราคาศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 58
2 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 114
3 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 196
4 ราคาศุลกากร 404
5 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 319
6 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 247
7 ดอกเบี้ย 234
8 ค่าวัสดุ 212
9 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 273
10 ค่าระวางบรรทุก 259
11 ค่านายหน้า 283
12 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 226
13 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 214
14 การอุทธรณ์การประเมินอากร 258
15 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 233
16 การกำหนดราคาศุลกากร 300
17 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 217
18 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 243
19 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1030
20 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 473