บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ราคาศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 95
2 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 169
3 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 324
4 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 321
5 ราคาศุลกากร 573
6 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 440
7 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 359
8 ดอกเบี้ย 350
9 ค่าวัสดุ 326
10 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 411
11 ค่าระวางบรรทุก 362
12 ค่านายหน้า 414
13 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 328
14 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 325
15 การอุทธรณ์การประเมินอากร 393
16 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 358
17 การกำหนดราคาศุลกากร 449
18 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 319
19 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 368
20 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1278