บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 11
2 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 10
3 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 8
4 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 10
5 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 11
6 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 8
7 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 14
8 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 11
9 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 9
10 ประกาศคาเน 10
11 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 9
12 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 9
13 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 10
14 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 10
15 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 9
16 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 9
17 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 10
18 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 8
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 8
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 10